Autoritati publice

Centrul Naţional de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER
Scurta descriere

CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor să asigure Formarea - Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER este desemnat de către autoritatea de stat ca organism de certificare a competenţelor profesionale generale / specifice ale personalului cu responsabilități în siguranța circulației.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR
Scurta descriere

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar este format din 5 membri şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei potrivit Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările completările ulterioare.
Președintele Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar este dl. Bogdan Marius Chirițoiu.

Scurta descriere

Consiliul Uniunii Europene este principalul organ de decizie al UE. Este alcatuit din miniştrii statelor membre, care participă la reuniuni în funcţie de subiectele de pe agenda de lucru. Prin rotaţie, la fiecare şase luni, fiecare stat membru UE preia Preşedinţia Consiliului. Preşedinţia este asistată de Secretariatul General.

Nume companie
Scurta descriere

Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia şi îi defineşte orientările şi priorităţile politice generale. Acesta nu exercită funcţii legislative. Consiliul European este compus din şefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum şi din preşedintele lor şi preşedintele Comisiei.

Nume companie
Scurta descriere

Comisia Europeană elaborează propuneri de legi europene noi, pe care le prezintă Parlamentului European (PE) şi Consiliului. Comisia este organul executiv al UE – este responsabilă pentru aplicarea deciziilor Parlamentului şi Consiliului.

Scurta descriere

Misiunea Curţii este să se asigure că legislaţia UE este interpretată şi aplicată în mod uniform în toate statele membre UE. Curtea se asigură şi că statele membre şi instituţiile UE aplică prevederile legislative. Are puterea de a soluţiona litigiile care apar între state membre UE, instituţii UE, operatori economici şi persoane fizice.

Scurta descriere

Curtea desfăşoară audituri prin intermediul cărora evaluează colectarea şi utilizarea fondurilor UE. Curtea examinează dacă operaţiunile financiare au fost corect înregistrate şi prezentate, dacă au fost executate cu respectarea legilor şi a reglementărilor şi dacă au fost gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Nume companie
Scurta descriere

Preşedintele Camerei Deputaţilor convoacă deputaţii în sesiuni ordinare sau extraordinare; conduce lucrările Camerei Deputaţilor şi asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum şi respectarea regulamentului; conduce lucrările şedinţelor Biroului permanent.