Autoritati ale Uniunii Europene

Nume companie
Scurta descriere

Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia şi îi defineşte orientările şi priorităţile politice generale. Acesta nu exercită funcţii legislative. Consiliul European este compus din şefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum şi din preşedintele lor şi preşedintele Comisiei.

Nume companie
Scurta descriere

Parlamentul European este singurul organ al Uniunii Europene ales în mod direct, alcătuit din 736 de deputaţi. Aceştia sunt aleşi pe o perioadă de cinci ani de către alegătorii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Lucrările Parlamentului sunt conduse de Preşedinte, care are şi rolul de reprezentant al acestei instituţii.

Scurta descriere

Consiliul Uniunii Europene este principalul organ de decizie al UE. Este alcatuit din miniştrii statelor membre, care participă la reuniuni în funcţie de subiectele de pe agenda de lucru. Prin rotaţie, la fiecare şase luni, fiecare stat membru UE preia Preşedinţia Consiliului. Preşedinţia este asistată de Secretariatul General.

Nume companie
Scurta descriere

Comisia Europeană elaborează propuneri de legi europene noi, pe care le prezintă Parlamentului European (PE) şi Consiliului. Comisia este organul executiv al UE – este responsabilă pentru aplicarea deciziilor Parlamentului şi Consiliului.

Nume companie
Scurta descriere

Direcţia Generală a Comisiei Europene responsabilă de transportul din Uniunea Europeană, de dezvoltarea şi implementarea politicilor de transport. DG MOVE răspunde în faţa Comisarului de Transporturi, Siim Kallas, Vicepreşedinte al Comisiei Europene.

Scurta descriere

Misiunea Curţii este să se asigure că legislaţia UE este interpretată şi aplicată în mod uniform în toate statele membre UE. Curtea se asigură şi că statele membre şi instituţiile UE aplică prevederile legislative. Are puterea de a soluţiona litigiile care apar între state membre UE, instituţii UE, operatori economici şi persoane fizice.

Scurta descriere

Curtea desfăşoară audituri prin intermediul cărora evaluează colectarea şi utilizarea fondurilor UE. Curtea examinează dacă operaţiunile financiare au fost corect înregistrate şi prezentate, dacă au fost executate cu respectarea legilor şi a reglementărilor şi dacă au fost gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Scurta descriere

Banca Europeană pentru Investiţii este cea care contribuie la integrarea, dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a Ţărilor Membre ale Uniunii Europene. În această direcţie, banca lansează pe piaţă un volum substanţial de fonduri pentru finanţarea de proiecte, în concordanţă cu obiectivele UE.

Scurta descriere

Agenţia Feroviară Europeană este una dintre agenţiile Uniunii Europene şi are misiunea de a asigura asistenţă tehnică în domeniul securităţii feroviare şi a interoperabilităţii, de-a lungul întregii Europe. Acest lucru implică, pe lângă coordonarea măsurilor de securitate, dezvoltarea şi implementarea Specificaţiilor Tehnice pentru Interoperabilitate.