CNAPM caută firmă pentru întreținerea liniilor ferate din Portul Constanța

Compania Națională Administrarea Porturilor Maritime caută o firmă care să se ocupe de întreținerea liniilor ferate din Portul Constanța.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Servicii de întreţinere linii cf, aparate de cale şi saboţi de deraiere în Portul Constanţa”. Valoarea totală estimată a contractului este de 1.708.000 de lei, echivalentul a aproximativ 340.000 de euro.

CN APM SA deţine un număr de 59 km cale ferată şi 92 de aparate de cale în administrarea Biroului Căi Ferate, care necesită servicii de întreţinere. Conform instrucţiilor CFR pentru liniile de cale ferată, este obligatorie efectuarea de verificări, revizii şi a unor servicii minime de întreţinere. Astfel, pentru menţinerea în parametrii tehnici de funcţionare au fost prevăzute următoarele tipuri de servicii: înlocuiri traverse, înlocuire şină, înlocuire dale de beton, înlocuire eclise, completare cu piatră spartă, buraj, tragere la tipar, curăţare vegetaţie şi deszăpezire linii şi aparate de cale etc.

Neremedierea defectelor apărute în exploatare poate conduce la restricţionarea vitezelor de circulaţie sau la închideri de linii, fapt ce poate perturba activităţile de încărcare-descărcare la fronturile de lucru, se arată în anunț. Conform aceloraşi normative, serviciile de verificare şi întreţinere trebuie să aibă continuitate, existenţa contractului pentru întreţinerea liniilor CF fiind obligatorie la întocmirea documentaţiilor ce stau la baza emiterii şi prelungirii autorizaţiilor de exploatare a dispozitivelor de linii. Deoarece CN APM SA nu are personal angajat (picheri, revizori de cale, acari) care să execute serviciile de întreţinere este necesară încheierea unui contract de prestări servicii cu o societate agrementată şi autorizată AFER.

Condiții de participare la licitația pentru întreținerea liniilor ferate din Portul Constanța

Pentru participarea la procedura de achiziție, ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat și a dus la bun sfârșit, în ultimii trei ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de cel puțin 1,7 milioane de lei (fără TVA) la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 27 noiembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 27 mai 2024.