Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Întocmirea documentatiilor de cadastru necesare intabularii terenurilor feroviare private (ale Companiei sau ale filialelor CFR) precum si a terenurilor aferente constructiilor private, situate pe domeniul public sau privat feroviar aflate pe raza unitatilor teritorial administrative, întabularea în cartile funciare locale si obtinerea numerelor noi cadastrale. (03.03.2018)

Anunt de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 187040_03.03.2018

ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT: 181223 / 08.12.2017