Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – “Lucrari topografice si cadastrale in vederea intabularii in Cartile Funciare Locale a terenurilor apartinind domeniului public al statului aflate in administrarea M.T. si concesionate catre C.N.CF”CFR” S.A. prin transcrierea terenurilor din Cartea Funciara Centrala pentru cai ferate si canaluri Cluj in Cartile Funciare Locale sau prin inscrierea in Cartile Funciare a terenurilor expropriate pentru cauze de utilitate publica” -2 loturi- SRCF Brasov. (09.05.2018)

Anunt de participare: CN1000295 Anunt de participare