Confidentialitate

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor noastre. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Cine suntem?

Club Feroviar este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, str. Stoica Ludescu, nr. 12, sect. 1, înregistrată la ORC sub nr. J40/16302/2003, având CUI (RO) 15957066.

Ce date prelucrăm?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care Club Feroviar va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Înregistrare pe site-ul www.catalogferoviar.ro, sau subdomenii ale acestora;
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate, produsele oferite gratuit, precum si la informatii de interes de tip media. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, sau informatii despre evenimente organizate de Club Feroviar, în mod ocazional.
De asemenea, în timpul utilizării platformei www.clubferoviar.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută.

2. Înscriere la evenimente (gratuite sau contra-cost);
Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de CAtalog Feroviar constă în transmiterea și comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;

3. Abonare la Newsletter;
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre noutati mass media, produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

Cine are acces la datele Dvs.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, putem utiliza diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 • 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • 4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • 5. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • 6. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • 7. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
 • 8. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

 

Cât timp sunt stocate datele Dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • – dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Club Feroviar o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Club Feroviar poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • – dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Club Feroviar a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Club Feroviar va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • – dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Club Feroviar ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Club Feroviar are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Club Feroviar în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Club Feroviar va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • – dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Club Feroviar restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Club Feroviar să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Club Feroviar nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Club Feroviar prevalează asupra drepturilor Dvs.; S Club Feroviar va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • – dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Club Feroviar, într-un format structurat, care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Club Feroviar la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • – dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • – dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • – dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Club Feroviar pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

Cum aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Bucuresti, str. Stoica Ludescu, nr. 12, sect. 1.

Club Feroviar vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Club Feroviar gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Club Feroviar poate:

 • (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

 

Module Cookie?

Utilizăm module cookie pentru a face ca site-ul nostru să funcționeze, inclusiv:

 • Administrarea coșului nostru de cumpărături și a serviciului de checkout
 • Determinarea dacă sunteți conectat (ă) sau nu
 • Stocarea setările de căutare
 • Conceperea conținutului adaptat la nevoile dvs.

 

Nu există nicio modalitate de a împiedica setarea acestor cookie-uri decât nefolosirea site-ul nostru.

Funcțiile terților

Site-ul nostru, ca majoritatea site-urilor web, include funcționalitatea oferită de terți. Un exemplu comun este un videoclip YouTube încorporat.

Dezactivarea acestor module cookie va întrerupe probabil funcțiile oferite de aceste terțe părți

Cookie pentru site-urile sociale

Pentru a usura folosirea functiilor “Like” sau “Share” a conținutul nostru pe Facebook și Twitter, am inclus butoanele de distribuire pe site-ul nostru.

Implicațiile privind confidențialitatea în acest sens vor varia de la o rețea socială la o rețea socială și vor depinde de setările de confidențialitate pe care le-ați ales în aceste rețele.

Cookie statistici pentru vizitatori

Utilizăm cookie-uri pentru a compila statisticile vizitatorilor, cum ar fi câte persoane au vizitat site-ul nostru, ce tip de tehnologie utilizează (de ex. Mac sau Windows care ajută la identificarea momentului în care site-ul nostru nu funcționează așa cum ar trebui pentru anumite tehnologii) cat timp petrec pe site, la ce pagină se uită etc. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim continuu site-ul nostru. Aceste programe numite “analitice” ne indică și modul în care oamenii au ajuns la acest site (de exemplu, dintr-un motor de căutare) și dacă au mai accesat anterior site-ul.

Publicitate banner

Finanțăm site-ul nostru prin afișarea de anunțuri pe site-ul nostru. Aceste anunțuri sunt de obicei bannere publicitare care redirectioneaza utilizatorul catre pagina clientului sau partenerului respective prin folosirea link-ului atasat imaginii. Invariabil, acești parteneri pot plasa cookie-uri pe ele pentru a colecta date anonime despre site-urile pe care le vizitezi, astfel încât să poată personaliza anunțurile si oferta pentru tine.

Dezactivarea modulelor cookie

De obicei, puteți dezactiva cookie-urile prin ajustarea setărilor browserului pentru a nu accepta cookie-uri (Aflați cum aici). Cu toate acestea, acest lucru va limita probabil funcționalitatea site-urilor noastre și a unei mari părți din site-urile lumii, deoarece cookie-urile reprezintă o parte standard a celor mai moderne site-uri web.

Este posibil să credeti ca folosirea cookie-urilor se referă la așa-numitele “spyware”. În loc să deconectați cookie-urile din browser, este posibil ca software-ul anti-spyware să atingă același obiectiv prin ștergerea automată a cookie-urilor considerate a fi invazive. Aflați mai multe despre gestionarea modulelor cookie cu software antispyware.

 


Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Club Feroviar,

conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.