Ecuație în sistemul feroviar de stat: ”Mama” pe profit, ”fiica” pe pierdere. Sau invers

Încâlcit e drumul banilor în sistemul feroviar de stat. Societatea mamă programează profit, iar filiala – pierdere. Sau invers. Este cazul celor doi operatori de stat CFR Marfă și CFR Călători și al reparatorilor proprii de locomotive, CFR IRLU, respectiv SCRL Brașov. Bugetul CFR IRLU pe 2024 prevede pierdere, în timp ce cel CFR Marfă – profit. La Călători lucrurile au stat taman pe dos până acum doi ani, când conducerea operatorului a fost preluată de Traian Preoteasa.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost publicat proiectul de Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje – CFR IRLU SA, filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă SA.

Veniturile totale ale societății, în valoare de 129.488,32 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 20,14%. De cealaltă parte, cheltuielile totale estimate pentru anul 2024, în valoare de 143.198,42 mii lei, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor, fiind mai mari cu 7,12% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.

Salarii mai mari, dar fără bonusuri și vouchere de vacanță

Cheltuielile cu personalul în valoare de 105.344,08 mii lei, au fost estimate pentru acest an în creștere cu 12,04%, față cele aprobate în anul 2023, respectiv de la 94.019,06 mii lei (anul 2023) la 105.344,08 mii lei (anul 2024).

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 102.864,74 mii lei, sunt estimate în creștere cu 12,28% faţă de valoarea din bugetul aprobat al anului 2023, de la suma de 91.611,47 mii lei (anul 2023) la suma de 102.864,74 mii lei (anul 2024). Au crescut cu 19,86% cheltuielile cu salariile, până la valoarea de 89.728,83 mii lei.

În schimb, bonusurile, în valoare de 13.135,91 mii lei, sunt în scădere cu 21,59% față de valoarea aprobată anul trecut. La acest capitol, au scăzut cu un milion de lei cheltuielile sociale, până la valoarea de două milioane de lei. Și contravaloarea tichetelor de masă a scăzut cu suma de 1.046,87 mii lei față de nivelul aprobat în anul precedent, până la valoarea de 6.482,61 mii. Potrivit Legii 296/2023 (Legea Austerității), tichetele de masă sunt prevăzute doar pentru angajații care au salarii nete mai mici de 8.000 lei inclusiv. De asemenea, tot ca efect al legii menționate, nu au fost prevăzute pentru anul 2024 sume pentru vouchere de vacanță.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024, în valoare de 8.568,19 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 19,40% față de cel preliminat/realizat în anul 2023.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2024, de 981 de salariați, a fost estimat în scădere cu 60 persoane față de cel aprobat anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli și a fost menținut la nivelul preliminat/realizat anul trecut. Numărul mediu de salariaţi, de 981 de angajați, a fost estimat în scădere cu 60 de persoane față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a fost menținut la fel ca numărul realizat anul trecut.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 460,44 mii lei, sunt defalcate după cum urmează:

– pentru directori – valoarea este de 293,04 mii lei;

– pentru Consiliul de Administrație – valoarea este de 167,40 mii lei.

Pierdere de 2,6 milioane de euro prevăzută în bugetul CFR IRLU pe 2024

Trăgând linie, societatea a programat un rezultat brut negativ – pierdere,  în valoare de 13.710,10 mii lei (echivalentul a aproximativ 2,6 milioane de euro), în scădere cu 47,07% față de pierderea preliminată/realizată la data de 31 decembrie 2023.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024 au fost programate la valoarea de 280 mii lei. Plăţile restante, în valoare de 16.906 mii lei, au fost programate în scădere cu 9,63% față de cele preliminate/realizate la data de 31 decembrie 2023. Creanțele restante, în valoare de 2.500 mii lei, au fost programate în scădere cu 34,40% față de cele preliminate/realizate la finele anului trecut.

CFR IRLU și SCRL Brașov: asemănări, dar mai ales deosebiri

CFR IRLU este pentru CFR Marfă ceea ce este SCRL Brașov pentru CFR Călători, adică reparator de locomotive. Ambele filiale au fost în procedură de insolvență: prima în perioada 2014-2020 iar a doua în intervalul 2014-2023.

Doar că asemănările se cam opresc aici. În vreme ce în bugetul CFR IRLU pe 2024 sunt prevăzute pierderi, așa cum am arătat mai sus, societatea mamă a programat profit pentru acest an, după cum am informat la vremea respectivă. Profitul estimat la nivelul CFR Marfă este mic, de doar 915.000 de lei, echivalentul a nici 185.000 de euro, în vreme ce pierderea CFR IRLU este de 2,6 milioane de euro.

De alfel, CFR IRLU a fost pe pierdere în toți anii din 2007 încoace, cu excepția anilor 2015 (profit de 362.982 de lei) și 2017 (rezultat pozitiv de 19.411 lei, deci insignifiant). De cealaltă parte, SCRL Brașov a înregistrat în aceeași perioadă pierderi doar în intervalul 2009-2014 inclusiv, după care s-a redresat și a trecut pe profit.

Ei bine, din 2022 însă reparatorul brașovean de locomotive al CFR Călători revine pe pierdere (minus 1.994.239 de lei, echivalentul a aproximativ 400.000 de euro). Coincidență sau nu, pe 1 octombrie 2021 conducerea societății mamă, CFR Călători, fusese preluată de Traian Preoteasa, fost director general al CFR Marfă. Iar sub directoratul lui Preoteasa la CFR Marfă, filiala CFR IRLU înregistrase pierderi, așa cum am arătat mai sus.