Regionala București a CFR SA cumpără piatră spartă pentru balastarea liniilor ferate