Regionala Timișoara a CFR SA lansează lucrări pe linia ferată Orșova-Jimbolia

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări pe linia ferată Orșova-Jimbolia, pe Magistrala 100.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Punerea în siguranță a liniei CF 100 Orșova-Jimbolia între km 428+850 și km 429+100 (proiectare și execuție)”. Valoarea totală estimată a contractului este de 1.311.421,25 lei, echivalentul a aproape 265.000 de euro.

Terasamentul care face obiectul execuției și proiectării se află pe linia ferată Orșova-Jimbolia, între km 428+850 și km 429+100, interstația Crusovăț-Domașnea Cornea. Din cauza ploilor abundente înregistrate în perioada 16-17 decembrie 2022, în data de 17 decembrie 2022 s-a produs alunecarea unor mari cantități de pământ din corpul terasamentul – taluzul de rambleu din partea dreaptă a căii ferate. Porțiunea cea mai afectată a fost între km 428+877 și km 428+897, unde din cauza alunecării s-a creat un taluz aproape vertical pe o înălțime de 1,5-3,0 m de la nivelul platformei căii. Ca urmare, este necesară punerea în siguranță a liniei prin realizarea lucrărilor din scenariul 1 avizat în faza DALI, care constau în principal din execuția unui șanț din elemente prefabricate din beton armat cu rol de sprijin în zona cea mai afectată de instabilități, inclusiv decolmatarea podețului de la km 429+071 și amenajajrea scurgerii apelor în zona trecerii la nivel de la km 429+079. Prin achiziția obiectivului se vor proiecta și executa lucrările de refacere a întregului sistem de preluare și evacuare a apelor de pe partea stângă a liniei CF, respectiv protejarea cu geotextil, geocompozit și strat vegetal înierbat a taluzului terasamentului afectat de pe partea dreaptă cu păstrarea consolidării provizorii realizate de către Secția L1 Caransebeș, între km 428+877 și km 428+897.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 octombrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 25 aprilie 2024.

Lucrări pe linia ferată Orșova – Jimbolia: un pod va fi reparat capital

Un alt anunț de licitație publicat în SEAP are ca obiect ”Reparație capitală pod km 462+081 Linia 100 Orșova – Jimbolia (proiectare și execuție)”. Valoarea totală estimată a contractului este de 2.012.368,02 lei, echivalentul a aproximativ 405.000 de euro.

Se vor face proiectarea și execuția lucrărilor de reparație capitală a podului de la km 462+081 de pe linia de cale ferată 100 Orșova – Jimbolia, respectându-se în totalitate expertiza tehnică și documentația faza DALI, inclusiv întocmirea documentațiilor şi obţinerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire, pentru Soluția 2 aprobată de CTE CNCF CFR SA în faza DALI.

Ofertele trebuie depuse până pe 7 noiembrie 2023, ora 15:00, și trebuie să fie valabile până pe 7 mai 2024.