SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Elaborare Notă Conceptuală și Temă Proiectare pentru obiectivul de investiții – Execuței hală reparații material rulant Revizia Vagoane Galați (06.06.2018)

Anunt de participare simplificat: SCN1003643 Anunt de participare simplificat