SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – „Servicii de reparatii accidentale ale surselor statice tip SSVC montate pe vagoane de calatori apartinand S.N.T.F.C.,,C.F.R. Calatori’’S.A. la Revizia de Vagoane Bucureşti Grivita şi Revizia de Vagoane Bucureşti Basarab” – impartita in 2 loturi (07.05.2018)

Anunt de participare: CN1000234 Anunt de participare