SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – ,,Servicii suplimentare – impartite in 3 loturi” Lot 1–Sv.suplim.constatate pe flux tehnol.cu ocazia efect.serv.de rep. planif.tip RTG la vag.de dormit seria 7170; Lot 2 Sv.suplim.constatate pe flux tehnol.specific rep.planif. tip RTG la vag. de calatori 2170 001-0; Lot 3-Sv.suplim. de inloc.calculator climatizare Faiveley cu calculator de climatizare tip SAERP la vag.de calatori 2296 007-9 (28.03.2018)

Anunt de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 187749_28.03.2018

Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice