ASOCIATIA GENERALA A INGINERILOR DIN ROMANIA

ASOCIATIA GENERALA A INGINERILOR DIN ROMANIA
Adresa
Victoriei 118
Oras/Sector
Sector1
Judet
Bucuresti
Tara
Romania
Cod postal
010093
Domeniu
Descriere

Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) este o organizaţie profesională neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică, cu activitate non profit, cu autonomie deplină, constituită pe durată nelimitată, cu o tradiţie de peste 130 de ani, recunoscută ca fiind de utilitate publică.

Prin Hotărârea judecătorească 4/1990 a reapărut pe scena societăţii civile româneşti Asociaţia Generală a Inginerilor din România, continuatoarea de drept a organizaţiilor inginereşti care au purtat succesiv denumirea de "Societatea Politehnica" (înființată în 1881), "Asociaţia Generală a Inginerilor din România"(înfiinţată la Iaşi, în anul 1918, anul Marii Uniri), "Asociaţia Ştiinţifică a Tehnicienilor", "Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor" şi "Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor".

Are structură federativă, cuprinzând: membri individuali constituiţi în 29 de sucursale teritoriale, o filială, 23 de societãţi de specialitate, 15 cercuri, membri colectivi (asociaţii profesionale inginereşti cu personalitate juridică), membri susţinători (societăţi comerciale).

Ce îşi propune şi ce face AGIR:

 • apără interesele profesionale şi sociale ale corpului ingineresc;
 • contribuie la întãrirea autoritãţii şi prestigiului titlului şi profesiei de inginer;
 • acţionează pentru perfecţionarea profesionalã a inginerilor, ca şi pentru exercitarea profesiei de inginer cu respectarea principiilor deontologice specifice;
 • stimulează activitatea creatoare a inginerilor;
 • editează publicaţii şi lucrãri cu caracter tehnico-ştiinţific în editura proprie;
 • editează bilunarul de opinie şi informare Univers Ingineresc;
 • este promotor şi partener in proiecte promovate de Comisia Europeană
 • se preocupă de recunoaşterea peste hotare a cunoştinţelor şi calificărilor inginerilor români, prin obţinerea titlului EURING, care oferă o garanţie, in spaţiul european, a competenţelor profesionale ale celui care-l deţine ;
 • acordă Premiile AGIR pentru anul precedent, pentru lucrări valoroase concepute, proiectate şi aplicate, şi pentru lucrări de înalt nivel tehnico-ştiinţific publicate în volum, precum şi diplome şi medalii pentru activitate ştiinţifică deosebită;
 • organizează simpozioane, conferinţe, dezbateri, mese rotunde în diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii şi economiei, întâlniri cu inginerii români de pretutindeni; La interval de doi ani, AGIR organizează Simpozionul Ştiinţific al Inginerilor Români de Pretutindeni – SINGRO.
 • participă la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative sau a altor reglementări în domeniul ingineriei, cercetării, învăţământului superior;
 • acordă consultanţă, expertiză şi asistenţă tehnică;
 • acţionează pentru îmbogăţirea patrimoniului de carte tehnică şi economică;
 • colaborează cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, din ţară şi din străinătate, cu întreprinderi, instituţii de cercetare şi de învăţământ superior, cu organizaţii inginereşti de pe toate continentele.
 • Încurajează şi promovează exprimarea artistică a inginerilor, prin susţinerea activităţii Orchestrei Inginerilor “Petru Ghenghea”, a Corului Concertino, Cercului Ing Epigrama, Cercului Scriitorilor Ingineri din AGIR.

Domeniul feroviar a fost dintotdeauna unul de interes în activitatea AGIR. Au fost abordate teme specifice acestuia în publicațiile asociației, bilunarul Univers Ingineresc și Buletinul AGIR, precum și în numeroase cărți ale Editurii AGIR și în diverse evenimente organizate.

Telefon fix
021 3168993
Fax
021 3125531
Email firma
office@agir.ro
CUI
RO3162244
Nr. ord. reg. com.
N/A
Forma de adresare
Dl.
Persoana de contact
Mihai Mihaita
Functie
Presedinte
Email contact
mihai.mihaita@agir.ro
Telefon Persoana Contact
Persoana de contact
Carmen Buzan
Formula adresare Persoana Contact
Dna.
Functie Persoana Contact
Asistent manager
Email Persoana Contact
Telefon Persoana Contact
0213168994
Anul infiintarii
1990
Cifra de afaceri (EUR)
N/A
Nr. angajati
- 10-49
Certificari de calitate
N/A
Certificari AFER
N/A
Afilieri
Federatia Europeana a Asociatiilor Nationale Ingineresti (FEANI), Federatia Mondiala a Organizatiilor Ingineresti (FMOI)
Companii reprezentate
N/A
 • ASOCIATIA GENERALA A INGINERILOR DIN ROMANIA
 • ASOCIATIA GENERALA A INGINERILOR DIN ROMANIA
 • ASOCIATIA GENERALA A INGINERILOR DIN ROMANIA