METROUL S.A.

METROUL S.A.
Adresa
Str. Johann Gutenberg nr. 3 bis
Oras/Sector
Sector 5
Judet
Bucuresti
Tara
Romania
Cod postal
050027
Descriere

În cei peste 45 de ani de activitate, METROUL S.A. a evoluat de la proiectantul și antreprenorul general pentru dezvoltarea rețelei de metrou a Bucureștiului, la o companie modernă și competitivă, cu proiecte complexe în domeniul infrastructurii de transport, construcții civile și administrative.

Prin profesionalismul echipelor de ingineri de ieri și de astăzi, s-a construit un portofoliu impresionant de proiecte care sunt dovada capacității tehnice și manageriale de a integra, dezvolta și coordona proiecte din domenii diverse și cu specialități multiple.

În mod tradițional clasată în topul companiilor de proiectare și consultanță din România, METROUL S.A. se remarcă prin competență, calitate, eficiență și inovare, anticipând mereu cerințele evolutive ale clienților noștri.

Proiecte și studii de fezabilitate pentru:

 • expertize tehnice si proiecte consolidări clădiri şi monumente istorice;
 • arhitectură edilitară autorizată;
 • încadrarea în planurile de urbanism şi de adaptare a proiectării clădirilor noi la situaţia reală existentă pe teren;
 • clădiri cu destinaţii administrative, comerciale, tehnologice, industriale şi de locuit, care rezistă la gradul 8 de seismicitate conform Indicativului P100-92 şi care sunt rezistente la foc;
 • lucrări edilitare, refaceri şi modernizări suprafeţe carosabile, finisaje spaţii publice şi comerciale;
 • studii geologice şi de teren, lucrări de topometrie și geodezie;
  • execuție relevee mobiliare și industriale;
  • măsurători terestre;
  • măsurători ale deformațiilor terenurilor și ale deformațiilor structurale
  • lucrări de cadastru de specialitate drumuri și căi ferate;
  • lucrări de cadastru urban;
  • lucrări de cadastru general;
  • ale construcțiilor, tasarea pe teren a constructiilor, plan 1:200, 1:500, 1:2000, 1:10000;
 • utilităţi aferente: instalaţii electrice, sanitare, de canalizare, termo, hidro, de ventilaţii, contra incendiilor; reţele de calculatoare, de telefonie, de televiziune prin cablu, de televiziune cu circuit închis, de automatizări;
 • extindere instalaţii existente;
 • branşamente şi racorduri la reţelele edilitare;
 • alimentări cu apă şi canalizări;
 • racorduri la reţelele edilitare;

Servicii de consultanță generală și de specialitate pentru proiecte de investiții din țară și din străinătate, inclusiv pentru proiecte finanțate de organisme financiare internaționale, conform cerințelor acestora; verificări și expertize de proiecte, construcții și lucrări de investiții – prin verificatori și experți autorizați; conducerea tehnică a execuției prin experți autorizați

Consultanță și asistență în domeniul construcțiilor și instalațiilor de toate tipurile în sectorul public și privat.

Telefon fix
+40 311 047 102
Fax
+40 21 312 4335
Email firma
metroul@metroul.ro
CUI
RO426112
Nr. ord. reg. com.
J40/4631/1991
Persoana de contact
Mircea Andrei Rozorea
Functie
Director General
Email contact
metroul@metroul.ro
Anul infiintarii
1975
Cifra de afaceri (EUR)
4.231.415
Nr. angajati
119
Certificari de calitate
SR EN ISO 9001: 2015 / ISO 9001: 2015;
SR EN ISO 14001: 2015 / ISO 14001: 2015;
Certificat CERTIND în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015;
Certificat CERTIND în conformitate cu cerințele standardului SR OHSAS 18001:2008 / OHSAS 18001:2017;
Certificat CERTIND în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO / IEC 27001: 2018;
Atestat ANRE de tip C1A pentru “proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ± 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune;
Autorizație emisă de Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru efectuarea lucrărilor de „Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor”;
Autorizație emisă de Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru efectuarea lucrărilor de „Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu”;
Certificat de autorizare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru efectuarea activităților aeronautice civile aeroportuare, prevăzute în anexa la certificat;
Certificat de autorizare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru efectuarea activităților aeronautice civile aeroportuare;
Certificat de autorizare emis de MDRAP – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei în clasa I;
Certificat de înregistrare emis de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice care certifică faptul că Metroul S.A. este înscris în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 118 pentru RM și RIM;
Certificat de atestare emis de Ministerul Apelor și Pădurilor pentru întocmirea studiilor hidrogeologice și elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor;
Licență de funcționare emisă de Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române pentru următoarele activități: proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției;
Certificari AFER
Autorizație de furnizor feroviar - proiectare, consultanță, proiectare, consultanță, expertizare și studii pentru infrastructura feroviară și de metrou;
Agrement tehnic feroviar pentru servicii de proiectare și consultanță pentru lucrări feroviare și de metrou.
Afilieri
Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții din România, Asociația Română a Inginerilor Consultanți, Asociația Română de Tunele, Asociația Generală a Inginerilor din România, Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri, CODATU România, Asociația de Mobilitate Metropolitană, Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România
Companii reprezentate
N/A
 • METROUL S.A.
 • METROUL S.A.
 • METROUL S.A.