AGENTIA DE INVESTIGARE FEROVIARA ROMÂNA (AGIFER)

AGENTIA DE INVESTIGARE FEROVIARA ROMÂNA (AGIFER)
Adresa
Calea Griviţei, Nr. 393
Oras/Sector
Bucureşti, Sector 1
Judet
Bucuresti
Tara
Romania
Cod postal
10719
Descriere

 Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.20 din Ordonanța de urgență nr.73/2019 privind siguranța feroviară, aprobată prin Legea nr.71/2020, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.

Potrivit Ordonanței de urgență nr.73/2019 AGIFER desfăşoară, în principal, investigarea accidentelor grave în sistemul feroviar, obiectivul acesteia fiind îmbunătăţirea siguranţei feroviare şi prevenirea accidentelor.

AGIFER poate investiga, în plus faţă de accidentele grave, acele accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiuni tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare viteză ori convenţionale europene.

Agenţia de Investigare Feroviară Română decide, după cum consideră adecvat, dacă se întreprinde o investigaţie a unui asemenea accident sau incident, ţinând seama în decizia sa de următoarele:

 1. gravitatea accidentului sau incidentului;
 2. dacă face parte dintr-o serie de accidente sau incidente relevante pentru întreg sistemul;
 3. impactul său asupra siguranţei feroviare la nivel comunitar;
 4. cereri ale administratorilor de infrastructură, operatorilor de transport feroviar, Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română sau ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Amploarea investigaţiilor şi procedura de urmat în desfăşurarea acestor investigaţii sunt determinate de Agenţia de Investigare Feroviară Română, ţinând seama de principiile şi obiectivele prevăzute la art.20 şi 22 din Ordonanța de urgență nr.73/2019 şi în funcţie de învăţămintele pe care se aşteaptă să le tragă din accident sau incident pentru îmbunătăţirea siguranţei.
Investigaţia nu se ocupă în nici un caz cu stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii.

Ce investighează AGIFER

HG nr.716/2015 stabilește pentru AGIFER are următoarele atribuţii principale:

 1. investigarea accidentelor feroviare grave;
 2. investigarea incidentelor produse în circulaţia trenurilor coordonate de un investigator principal desemnat din cadrul AGIFER;
 3. investigarea acelor accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate componente ale sistemului feroviar de mare viteză şi convenţional european;
 4. alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.

Cum a fost înființată AGIFER

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.33/2015 s-a modificat Ordonanța Guvernului nr.95/1998, astfel:

„Art. 91. - (1) Se înfiinţează Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, organ de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea, prin divizarea parţială a Autorităţii Feroviare Române - AFER şi preluarea din cadrul AFER a activităţii, structurii de personal şi patrimoniu aferente Organismului de Investigare Feroviar Român.
(2) AGIFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 92. - AGIFER, în calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, îndeplineşte atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare.
Art. 93. - AGIFER este independentă din punct de vedere organizatoric, funcţional şi decizional de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, de orice administrator de infrastructură, operator de transport feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare, organism notificat, autoritate de reglementare a sistemului feroviar şi de orice entitate ale cărei interese ar putea intra în conflict cu atribuţiile încredinţate AGIFER.”.

Cum se fac cunoscute rezultatele investigatiei

Ordonanța de Urgență nr.73/2019 aprobată prin Legea nr.71/2020  prevede că:

 • investigaţia unui accident sau incident prevăzut în art.20 din Ordonanța de urgență nr.73/2019  face obiectul unor rapoarte într-o formă corespunzătoare tipului şi gravităţii accidentului sau incidentului şi relevanţei constatărilor investigaţiei. Rapoartele descriu obiectivele investigaţiilor şi cuprind, dacă este cazul, recomandări de siguranţă:
 • investigația se desfășoară într-un mod cât mai transparent, astfel încât toate părțile să poată fi ascultate și să partajeze rezultatele. Administratorul de infrastructură și operatorii de transport feroviar implicați, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română, Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate, victimele și rudele acestora, deținătorii bunurilor deteriorate, producătorii, serviciile de urgență implicate, reprezentanții personalului și utilizatorii dispun de posibilitatea de a furniza informații tehnice relevante în vederea îmbunătățirii calității raportului investigației;
 • Agenţia de Investigare Feroviară Română publică raportul final pe site-ul său, în cel mai scurt timp posibil şi cel târziu la 12 luni de la data evenimentului. Raportul urmează structura de raportare stabilită în anexa Regulamentului UE de punere în aplicare nr.572/2020. Raportul, inclusiv recomandările de siguranţă, este comunicat părţilor prevăzute la art.23, alin.(3)din Ordonanța de urgență nr.73/2019  și, dacă este cazul, organismelor și părților în cauză din alte state membre;
 • Agenţia de Investigare Feroviară Română publică în fiecare an pe site-ul său, cel târziu până la data de 30 septembrie, un raport anual descriind investigaţiile desfăşurate în anul precedent, recomandările de siguranţă emise şi măsurile luate în conformitate cu recomandările emise anterior.
Telefon fix
+40 21 3077903
Fax
+40 21 3116610
Email firma
agifer@agifer.ro
CUI
CIF 34988646
Nr. ord. reg. com.
HG nr.716/2015
Persoana de contact
Sorin-Georgel FLUTUR
Functie
Director General
Email contact
sorin.flutur@agifer.ro
Telefon Persoana Contact
Persoana de contact
Marian ZAMFIRACHE
Functie Persoana Contact
consilier
Email Persoana Contact
Telefon Persoana Contact
+40.799.101.342
Anul infiintarii
2015
Cifra de afaceri (EUR)
-
Nr. angajati
- 10-49
Afilieri
AGIFER face parte din rețeaua organismelor de investigare naționale din statele memebre UE, rețea organizată cu sprijinul secretariatului menționat la articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/796, secretariat care funcționează în cadrul Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate. AGIFER este membră a ESReDA (Asociația Europeană de Siguranță, Fiabilitate și Date) http://www.esreda.org și a grupului de lucru al acesteia „Previziuni în Siguranță” din anul 2016.
Parteneri din domeniul feroviar
AGIFER colaborează în activitățile sale cu administratorul infrastructurii feroviare publice , gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii de transport feroviar, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR, Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate - ERA.
 • AGENTIA DE INVESTIGARE FEROVIARA ROMÂNA (AGIFER)