CONSILIUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

CONSILIUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR
Adresa
Piaţa Presei Libere, Nr. 1, Corp D1
Oras/Sector
Bucureşti, Sector 1
Judet
Bucuresti
Tara
Romania
Cod postal
13701
Descriere

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar este format din 5 membri şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei potrivit Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările completările ulterioare.

Președintele Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar este dl. Bogdan Marius Chirițoiu.

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar îndeplineşte rolul organismului de reglementare naţional unic, este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorul infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară, precum şi faţă de operatorii de transport feroviar.

Din punct de vedere funcţional, acest organism este independent faţă de orice autoritate competentă implicată în acordarea unui contract de servicii publice.

Misiunea principală a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar constă în asigurarea accesului transparent şi nediscriminatoriu a operatorilor de transport feroviar la infrastructura feroviară, la infrastructurile de servicii şi la serviciile furnizate în cadrul acestora, monitorizarea pieţei feroviare şi adoptarea de măsuri care să remedieze disfuncţionalităţile constatate şi să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar.

Printre atribuțiile Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar și rolul său enumerăm:

  • monitorizează concurenţa de pe pieţele de servicii feroviare;
  • soluționează plângerile solicitanților îndeptățiți cu privire la un tratament  inechitabil, discriminatoriu sau dacă aceştia se consideră nedreptăţiţi în orice fel, în special prin deciziile adoptate de către administratorul infrastructurii sau, după caz, de către operatorul de transport feroviar, operatorul infrastructurii de servicii, în condițiile prevăzute de lege;
  • impune măsuri adecvate de corectare a discriminărilor împotriva solicitanţilor, a denaturărilor pieţei şi a altor tendinţe nedorite înregistrate pe aceste pieţe;
  • poate formula recomandări pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea domeniului transportului feroviar; consultă cu regularitate cel puţin o dată la 2 ani reprezentanţii utilizatorilor serviciilor de transport feroviar de mărfuri şi călători, pentru a ţine cont de opiniile acestora referitoare la piaţa feroviară,
  • reprezintă România în relaţia cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte cooperarea activă cu celelalte organisme de reglementare din domeniul feroviar;
  • întocmeşte şi publică anual, pe pagina sa de web, raportul privind activitatea desfăşurată.

Direcția Supraveghere Transporturi-Serviciul de Supraveghere din Domeniul Feroviar asigură aparatul tehnic necesar desfăşurării activităţii Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

Telefon fix
+40 21 4054451
Fax
+40 21 3182617
Email firma
consiliul.feroviar@consiliulconcurentei.ro
CUI
8844560
Nr. ord. reg. com.
fără număr de înregistrare
Forma de adresare
Dna.
Persoana de contact
Cristina Ecaterina Coruț
Functie
director
Email contact
directia.dst@consiliulconcurentei.ro
Telefon Persoana Contact
Anul infiintarii
2011
Cifra de afaceri (EUR)
-
Nr. angajati
- 0