Centru de formare si perfectionare

Centrul Naţional de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER
Scurta descriere

CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor să asigure Formarea - Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar.