Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Intabulare în Cărţile Funciare Locale a terenurilor în suprafaţă totală de circa 553,00 ha în proprietatea Statului Român şi administrarea Ministerului Transporturilor, concesionate către CN CF „CFR” – S.A pe următoarele linii cf: linia cf 400: Ep. Bihor – Halmeu; linia cf 406: Valea lui Mihai – Dealul Bran (frontieră); linia cf 404: Săcuieni Bihor – Sărmășag (intervalul Sărmășag – Șimleul Silvaniei); linia cf 407: Carei – Berveni (frontieră) (30.05.2018)

Anunt de participare: CN1000867 Anunt de participare