Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Intocmire documentatii de cadastru pentru obtinere nr. cadastral si inscriere în Cartea Funciara, actualizare document. de cadastru pentru bunuri din domeniul public al statului, aflate in administr. M.T. si conces. C.N.C.F. ,,CFR”- S.A. si intocmire documentatii pentru obtinerea de certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor din domeniu privat al C.N.C.F. ,,CFR”S.A., evaluarea acestora si inscrierea în Cartile Funciare locale pentru obiective situate pe raza SRCF Cta

vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire numarul 216710_22.11