Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Intocmirea documenta?iilor pentru obtinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ce apartin infrastructurii feroviare private a CNCF CFR SA de pe raza SRCF Galati, evaluarea acestora la valoarea de piata si întabularea acestora în cartile funciare locale

vizualizati anuntul de atribuire:  Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 183997_21.11