Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Întocmirea documentatiilor de cadastru si înscrierea în Cartea Funciara a bunurilor din domeniului public al statului, aflate în administrarea MT si concesiunea CNCF ,,CFR”SA pentru obiective situate pe raza Sucursalei RCF Constanta (linia CF 804A/Urziceni-Slobozia-Tandarei, linia 808/Tandarei-Giurgeni, linia 817A/Cap Midia- Sitorman)

vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire numarul 218243_22.12