Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Întocmirea documentaţiilor necesare intabulării imobilelor feroviare şi a terenurilor din domeniul public al statului,administrate de Ministerul Transporturilor şi concesionate către CNCF”CFR”SA pe raza SRCF Iaşi-Lot 6 (06.06.2018)

Anunt de participare simplificat: SCN1003654 Anunt de participare simplificat