MUNICIPIUL ORADEA – Achizitia contractului de servicii pentru – elaborarea proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asisten?a tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii: „MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA ÎNTRE STA?IILE EPISCOPIA BIHOR-ORADEA VEST” (27.02.2018)

Detaliu pentru invitatia / anunt: Detaliu pentru invitatia _ anunt numarul 423567