SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Servicii de intretinere curenta a liniilor de cale ferata ( lucrari de intretinere si reparare curenta linii Cf si aparate de cale precum si interventii rapide, operative in cazul producerii de cale precum si interventii rapide, operative in cazul producerii deranjamentelor terasamentului si suprastructurii CF) din subunitatile T/V de pe raza SRTFC CLUJ (12.04.2018)

Anunt de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 187990_12.04.2018

ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT: 182450 / 05.02.2018