SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – ”Servicii de proiectare pentru obiectivele: Refacere retea de distributie agent termic si inlocuire corpuri de incalzire in cladirile Reviziei de Vagoane Timisoara si Refacere retea de distributie agent termic si inlocuire corpuri de incalzire in cladirile Reviziei de Vagoane Arad”- 2 LOTURI (29.06.2018)

Anunt publicat: SCN1006392 Anunt de participare simplificat