SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – „Servicii de reparatii suplimentare, constatate în prezenta receptiei CFR pe fluxul de reparatii la locomotiva diesel-electrica EGM 900 care efectueaza reparatie tip RR în baza contractului nr. 105/19.04.2017” (27.03.2018)

Anunt de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 187691_27.03.2018

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice