SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Salubrizare dormitor si spatii administrative din Depoul Bucuresti Calatori, Depoul Automotoare Bucuresti si SELC Basarab – LOT 1 si Spalari materiale textile din dormitoarele Depoului Bucuresti Calatori, Depoul Automotoare Bucuresti si SELC Basarab – LOT 2

vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 185008_21.12