SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – “Servicii de reparatii accidentale ale surselor statice tip SSVC montate pe vagoane de calatori apartinând S.N.T.F.C.,,C.F.R. Calatori’’S.A., la Revizia de Vagoane Bucuresti Grivita si la Revizia de Vagoane Bucuresti Basarab”

Vizualizati anuntul de participare: Anunt de participare (sectoriale) numarul 180854_18.11