ORGANISMUL DE LICENŢE FEROVIAR ROMÂN (OLFR)

ORGANISMUL DE LICENŢE FEROVIAR ROMÂN (OLFR)
Adresa
Calea Griviţei, Nr. 393
Oras/Sector
Bucureşti, Sector 1
Judet
Bucuresti
Tara
Romania
Cod postal
10719
Descriere

Organismul de Licențe Feroviare Român - OLFR este autoritatea responsabilă cu acordarea licențelor de transport feroviar din România.

OLFR este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.55/16.03.2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectul principal de activitate al Organismului de Licenţe Feroviare Român - OLFR este acordarea licenţelor de transport feroviar conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare şi a prevederilor Directivelor europene în domeniu.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite conform legii nr. 202/04.11.2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, OLFR este desemnat să efectueze şi următoarele activităţi:

 • acordarea de licenţe operatorilor care efectuează numai manevră feroviară;
 • acordarea de licenţe operatorilor care efectuează intermedierea activității de transport pe calea ferată;
 • acordarea de licențe operatorilor care efectuează transport urban cu metroul;
 • acordarea de licențe operatorilor care efectuează unele categorii de servicii de transport feroviar care nu intră în sfera de aplicare a Legii nr. 202/2016.

Scopul OLFR este acela ca, prin evaluarea necondiţionată şi nediscriminatorie a operatorilor economici ce solicită obţinerea licenţelor, să se constituie premisele garantării dreptului de acces echitabil şi nediscrimnatoriu al acestora la infrastructura feroviară și piața de transport.

Principalele atribuţii ale OLFR

 • acordarea de licenţe operatorilor care efectuează transport feroviar;
 • acordarea de licenţe operatorilor care efectuează numai manevră feroviară;
 • acordarea de licenţe operatorilor care efectuează intermedierea activității de transport pe calea ferată;
 • acordarea de licențe operatorilor care efectuează transport urban cu metroul;
 • acordarea de licențe operatorilor care efectuează unele categorii de servicii de transport feroviar care nu intră în sfera de aplicare a Legii nr. 202/2016;
 • elaborarea propriei strategii de dezvoltare și modernizare;
 • întocmirea raportului anual privind activitaţile desfăşurate în anul precedent, pe care îl publică în Buletinul AFER şi pe pagina de internet proprie;
 • notificarea Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, în termen de 30 de zile de la data emiterii, a licențelor de transport feroviar, acordate, modificate, suspendate sau retrase;
 • elaborarea de norme şi reglementări în domeniul său de activitate;
 • asigurarea înscrierii operatorilor de transport feroviar în "Registrul operatorilor de transport feroviar";
 • asigurarea evidenţei şi păstrarea normelor, reglementărilor, instrucţiunilor, metodologiilor şi procedurilor aferente domeniului său de activitate;
 • publicarea periodică, pe pagina să de internet, a listei operatorilor şi intermediarilor de transport feroviar licenţiaţi, precum şi a listei operatorilor care efectuează transport urban cu metroul.

Prin activitatea să, OLFR-AFER răspunde, în principal, cerinţelor operatorilor economici, cu capital de stat şi/sau privat, persoane juridice române, care doresc să efectueze activităţi de transport şi/sau manevră pe calea ferată, precum şi alte activităţi anexe transportului feroviar.

Principalii clienţi ai OLFR

 • operatorii de transport feroviar;
 • operatorii de manevră feroviară;
 • intermediarii de transport;
 • operatorii de transport urban cu metroul.
Telefon fix
+40 21 307.79.01
Fax
+40 21 316.05.97
Email firma
olfr@afer.ro
CUI
*
Nr. ord. reg. com.
*
Forma de adresare
Dna.
Persoana de contact
Carmen Anca BURSUC
Functie
Director
Email contact
anca.bursuc@afer.ro
Telefon Persoana Contact
Persoana de contact
Dumitra PIRVU
Formula adresare Persoana Contact
Dna.
Functie Persoana Contact
Sef Serviciu Licente Operatori de Transport Feroviar
Email Persoana Contact
Telefon Persoana Contact
+40 21 307.79.45
Anul infiintarii
1998
Cifra de afaceri (EUR)
*
Nr. angajati
- 0