Autoritati centrale din Romania

Nume companie
Scurta descriere

Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Nici o persoana nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi succesive. Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.

Nume companie
Scurta descriere

Preşedintele Camerei Deputaţilor convoacă deputaţii în sesiuni ordinare sau extraordinare; conduce lucrările Camerei Deputaţilor şi asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum şi respectarea regulamentului; conduce lucrările şedinţelor Biroului permanent.

Nume companie
Scurta descriere

Activitatea Senatului se desfăşoară „în plen” şi „ pe comisii”, îndeplininduse ca funcţii principale: adoptarea legilor, desemnarea şi revocarea unor autorităţi publice, exercitarea controlului parlamentar

ORGANISMUL DE LICENŢE FEROVIAR ROMÂN (OLFR)
Scurta descriere

Organismul de Licente Feroviare Român - OLFR este autoritatea responsabila cu acordarea licentelor de transport feroviar din România.