MUNICIPIUL ORADEA – Elaborare expertize tehnice, documentatii de avizare a lucrarilor de interventii, studiu de fezabilitate, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie ”CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR” (14.06.2018)

Anunt de atribuire: eLicitatie – Anunt de atribuire numarul 189089_14.06.2018

ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT: 181451 / 15.12.2017