Nicio firmă interesată de modernizarea celei de-a doua gări a Brașovului. Licitația, anulată

Nicio firmă nu s-a arătat interesată să participe la licitația pentru modernizarea stației CF Bartolomeu (a doua gară a Brașovului), lansată la finele lunii noiembrie de Regionala Brașov a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Regionala a postat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul de licitație ce are ca obiect ”Modernizare peroane în stația CF Bartolomeu, Refacere platforma stației și zone adiacente (execuţie)”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 33.410.462,81 lei, echivalentul a aproape 6,8 milioane de euro, după cum a scris Club Feroviar la vremea respectivă. Această sumă nu include sume provizionate/rezerve de implementare. Durata contractului este de 10 luni pentru execuţia propriu-zisă a lucrărilor, la care se adaugă dacă este cazul, maximum trei luni calendaristice pentru întreruperea lucrărilor pe timp friguros în perioada 15 noiembrie-15 martie.

Procedura a  fost anulată

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost data de 27 ianuarie 2023, ora 15:00.

”Această procedură a fost anulată automat deoarece până la data limită de depunere a ofertelor niciunul din ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronică, după caz”, se arată în anunțul din SEAP.

Peroanele și liniile din stația Bartolomeu, în stare de degradare

Staţia Bartolomeu este situată între gările Brașov și Ghimbav. Peronul principal, de la linia 1 este realizat din beton armat monolit, având stratul de uzură din asfalt degradat. Acesta are o lungime de 178,50 m, o lăţime variabilă, iar cota superioară este aproximativ egală cu cea a nivelului superior al șinei (NSS).

Peroanele dintre liniile 1-2, 2-3 și 3-4 sunt realizate din beton armat monolit având stratul de uzură din asfalt degradat. Acestea au o lungime de aproximativ 250 m și o lățime de 2,75 m, iar cota superioară este aproximativ egală cu cea a NSS. Accesul la peroane se face pe două treceri la nivel realizate din dale prefabricate de beton.

Platforma stației și zonele adiacente includ parcările, trotuarele, scările de acces și zonele verzi situate pe terenul aflat în administrarea CNCF CFR SA. Acestea nu au mai beneficiat de îmbunătățiri și reparații de mult timp, fiind în diferite stadii de degradare, iar zonele verzi nu sunt amenajate corespunzător din punct de vedere peisagistic.

Linia 1 din stația Bartolomeu are o lungime totală de 923 m, suprastructura este cale cu joante de tip 49 pe traverse de beton și prezintă defecte în special pe suprafața de rulare: ştirbituri, bavurări, patinări şi desprinderi de material. Linia 2 are o lungime totală de 937 m și are aceleași caracteristici și defecte ca linia 1. Linia 3 are o lungime totală de 1241 m, cu suprastructura tip cale cu joante de tip 49 pe traverse de beton. Linia, ce se va dezafecta pentru realizarea peronului lat dintre liniile 2-IV, precum și aparatele de cale și semnalele aferente vor fi propuse spre casare. Linia IV directă are o lungime totală de 1.241 m, suprastructura este cale cu joante de tip 60 pe traverse de beton. Liniile 5-12 din stația Bartolomeu nu sunt folosite, iar prisma de piatră spartă este colmatată 100% cu vegetație.

Aparatele de cale au reperele de rulare uzate, iar cele mai multe defecte se întâlnesc la ace și inimile de încrucișare. În dreptul aparatelor de cale se produc cele mai multe abateri de direcție (în plan și profil longitudinal) ale traseului căii. Aparatele de cale prezintă uzuri, deformații și defecte peste limitele admise, ce necesită a fi înlocuite parțial sau în totalitate.

Modernizarea stației CF Bartolomeu, în contextul conexiuni cu aeroportul

SRCF Brașov urmează să deruleze și proiectul de realizare a conexiunii feroviare la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav.

Prin caietul de sarcini s-a cerut consultantului să identifice cea mai bună alternativă privind realizarea legăturii dintre rețeaua feroviară existentă și viitorul aeroport. Una dintre variantele care trebuie luate în calcul în cadrul SF-ului este realizarea unei linii duble, neelectrificate și centralizate în stația Bartolomeu, dar cu racordare din linia magistrală 200, tocmai ca să nu afecteze lucrările preconizate a se realiza la liniile din incinta stației. Dacă se va considera că această variantă ar fi cea fezabilă, eventualele modificări necesare în instalațiile SCB vor fi cuprinse în proiectul de realizare a legăturii feroviare la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav.