O singură ofertă depusă la licitația CFR Călători pentru repararea vagoanelor seria 2186

O singură ofertă a fost depusă la licitația organizată de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA pentru repararea vagoanelor seria 2186.

La finele lunii mai, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce avea ca obiect ”Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frână, coroane disc de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, refacere protecție anticorozivă și vopsire integrală în sistem poliuretanic, servicii de recondiționări/înlocuiri de subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar a fi efectuate la vagoane de călători seria 2186”.

Valoarea totală estimată a contractului de tip acord cadru ce se intenționează a fi încheiat pentru o perioadă de 23 de luni este cuprinsă între 149.000 și 54.808.909,47 lei. În acordul cadru sunt vizate minimum un vagon, maximum 45 de vagoane. Cel mai mare contract subsecvent se va referi la 30 de vagoane, așa cum a scris Club Feroviar la vremea respectivă.

Atelierele CFR Grivița, singura ofertă pentru repararea vagoanelor seria 2186

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 iulie 2024 (joi), ora 15:00.

Potrivit anunțului publicat în SEAP, la procedura de achiziție a fost depusă o singură ofertă, din partea reparatorului bucureștean de material rulant Atelierele Grivița SA. Conform procedurii de achiziție, oferta trebuie să rămână valabilă până la data de 4 octombrie 2024.