Procedură de achiziție pentru mentenanță la sistemul IT al CFR Călători pe un an de zile

O procedură de achiziție pentru mentenanță la sistemul IT al CFR Călători pe un an de zile a fost lansată de operatorul feroviar de stat.  

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii informatice profesionale de suport și mentenanță de specialitate pentru echipamente critice din arhitectura centrală a societății”. Valoarea totală estimată a contractului este de 1.267.711 lei, echivalentul a aproximativ 255.000 de euro.

Echipamentele sunt instalate şi funcționează în Data Center-ul din cadrul SC Informatică Feroviară SA, situat în București, strada Gării de Nord, nr. 1, sector 1.

Condiții de participare la licitația pentru mentenanță la sistemul IT al CFR Călători

Pentru participarea la licitație, ofertanții trebuie să depună lista principalelor prestări de servicii similare efectuate în ultimii trei ani la echipamente profesionale din clasa celor deținute de Entitatea Contractantă, de mentenanță/suport tehnic în domeniul întreținerii platformelor critice din clasa HP sau echipamente similare acestora, cum ar fi Hardware Break&Fix, Networking Break&Fix, Instalation&Startup etc, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari (indiferent daca aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați).

De asemenea, ofertanții vor face dovada experienței personalului (prin prezentarea de CV) în configurarea, administrarea și realizarea de operațiuni de mentenanță pentru echipamente similare cu cele ale Entităţii contractante precum și instalarea, implementarea și realizarea de operațiuni de service la platformele critice Business Enterprise, pentru a demonstra că personalul folosit la executarea contractului este calificat pentru a remedia defecțiunile echipamentelor, fără a exista întreruperi în funcționare.

În plus, se cer certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Se va face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent pentru obiectul procedurii.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 decembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 4 aprilie 2024.