Remarul 16 Februarie insistă să facă modernizarea vagoanelor de clasa 1 ale CFR Călători

A doua licitație lansată de CFR Călători pentru modernizarea vagoanelor de clasa 1 seria 1976 are același ofertant ca la prima procedură, care a fost anulată.

La mijlocul lunii iunie, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce avea ca obiect ”Servicii de modernizare vagon clasa I seria 1976 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa I modernizat”. Valoarea totală estimată a contractului era de 47.933.325 de euro.

Urmau să se modernizeze 30 de vagoane și să fie contractate servicii de mentenanță pentru 51.529.500 km. Până la termenul limită, 31 august, a fost depusă o singură ofertă, din partea Remarul 16 Februarie, reparator de material rulant, controlat de omul de afaceri Călin Mitică.

Numai că licitația a fost anulată. ”Abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. În baza prevederilor din Legea nr. 99/2016 art. 225 alin (1) lit. c) coroborat cu prev art. 225 alin (2) este imposibilă încheierea contractului având în vedere că valoarea ofertei prin propunerea financiară financiara pentru Serviciile de modernizare vagon de călători clasa I seria 1976 depășește valoarea estimată, pt serviciile de modernizare a vagoanelor 1976 iar EC se se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective în sensul suplimentării fondurilor alocate, această valoare estimata fiind inclusă în valoare maximală a proiectului PNRR menționat în fișa de date a achiziției”, se arăta în anunțul din SEAP.

Călin Mitică, unic ofertant și la a doua licitație pentru modernizarea vagoanelor de clasa 1

Ulterior, la începutul lunii octombrie, operatorul feroviar de stat a reluat procedura, urmând ca depunerea ofertelor să se facă până la data de 5 decembrie, iar desemnarea câștigătorului se va face în primul trimestru al anului viitor.

Anunțul de participare a fost publicat în SEAP abia miercuri după amiază și din el reiese că este tot un singur ofertant și tot Remarul 16 Februarie. Rămâne de văzut dacă de această dată oferta financiară a fost ajustată de reparatorul de material rulant controlat de Călin Mitică, astfel încât să se încadreze în plafon. În caz contrar, România poate spune adio banilor din PNRR pentru această modernizare.