SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Servicii suplimentare-pe 3 loturi:Lot 1-Servicii suplimentare constatate pe fluxul tehnologic cu ocazia efectuarii serviciilor de reparatii planificate tip RTG la vagoane seriile 1983, 2083;Lot 2-Servicii suplimentare constatate pe fluxul tehnologic cu ocazia efectuarii serviciilor de reparatii planificate tip RTG la vagoane seriile 1980, 2180;Lot 3-Servicii suplimentare constatate pe fluxul tehnologic cu ocazia efectuarii serviciilor de reparatii planificate tip RTG la vagoane seria 2076 (28.03.2018)

Anunt de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 187752_28.03.2018

Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice