SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – ,,,Servicii suplimentare -3 loturi” Lotul 1– serv supl const fluxul tehn cu ocazia ef serv de rep planif tip RTI2 la vag seria 3076, care fac obl Contr servicii nr. 115 / 25.04.2017, Lotul 2 – Serv de rep sursa statica SSVC 13 vag calatori seria 2076 nr. 2076 002-6 ” care face ob contr nr. 415 / 28.12.2016, Lotul 3 – Serv supl const fluxul tehn cu ocazia ef rep planif tip RTG la vag dormit seria 7170, care fac ob contr nr. 395/16.12.2016. (12.01.2018)

Vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 185741_12.01