Câștigător desemnat pentru contractele de supervizare pe Caransebeș-Timișoara Est

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat joi după amiază că a desemnat ofertele câștigătoare pentru contractele de supervizare pe Caransebeș-Timișoara Est.

Este vorba de loturile 1 și 2 aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș-Timișoara-Arad”, a precizat CFR SA, într-un comunicat postat pe pagina sa oficială de Facebook.

TPF Inginerie SRL a fost desemnată câștigătoare pentru ambele loturi, cu o ofertă în valoare de 14.310.938,75 lei, fără TVA pentru Lotul 1 Caransebeș-Lugoj, respectiv 14.248.984,25 lei, fără TVA oferta pentru Lotul 2 Lugoj-Timișoara Est, contractele de achiziţie publică urmând a fi semnate de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

Contractele de construcție pe cele două loturi au fost semnate cu Asocierea Webuild-Salcef, respectiv cu FCC Construccion.

Atribuțiile câștigătorului contractelor de supervizare pe Caransebeș-Timișoara Est

În cadrul celor două contracte, Consultantul/Supervizorul va coordona, va asigura consultanță și supervizare în cadrul celor două etape ale contractelor, respectiv proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare, aferente secțiunilor de cale ferată de pe Lotul 1 și Lotul 2, conform prevederilor HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. De asemenea, va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Consultanța și supervizarea etapelor de proiectare și execuție lucrări, în cadrul celor două contracte, se vor realiza pe secțiunea de cale ferată de la Caransebeș, până la Timișoara Est, pe o lungime totală de circa 95 km, astfel:

Lotul 1 Caranesebeș-Lugoj, km 474+925 – km 514+504;
Lotul 2 Lugoj-Timișoara Est, km 514+504 – km 568+638.

Sursa de finanțare a celor două contracte de consultanță și supervizare proiectare și modernizare a infrastructurii feroviare aferente loturilor 1 și 2 va fi asigurată din fonduri nerambursabile prevăzute în Planul Național de Redresare și reziliență, Componenta 4 – Transport sustenabil. Durata totală estimată a serviciilor prestate va fi de 103 luni pentru fiecare contract.