CFR Călători lansează reparații la vagoanele seria 2176, în valoare de cinci milioane de euro

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători lansează reparații la vagoanele seria 2176, intenționând încheierea unui contract tip acord cadru cu o valoare maximă de peste cinci milioane de euro.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat duminică anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roți monobloc, osii-ax, discuri de frână, coroane disc de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, servicii de recondiționări/ înlocuiri de subansamble/ piese/ materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar a fi efectuate la vagoane de călători seria 2176 varianta II cu frână magnetică”. Valoarea totală estimată a contractului de tip acord cadru ce se intenționează a fi încheiat pe o perioadă de 23 de luni este cuprinsă între 130.200 și 25.587.734,88 lei.

În cadrul acordului cadru vor fi reparate minimum unul, maximum 32 de vagoane. Cel mai mare contract subsecvent va viza repararea a 15 vagoane, iar cel mai mic – unul.

Condiții de participare la licitația pentru reparații la vagoanele seria 2176

Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită ca media cifrei de afaceri pe anii 2020, 2021, 2022 să fie de minimum 10.353.936 de lei.

De asemenea, se cer certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Se va face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 21 noiembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 21 februarie 2024.