CFR Călători vrea să încheie un contract cadru pe un an pentru curățenie în vagoane

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA vrea să încheie un contract cadru pe un an pentru curățenie în vagoane.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Salubrizare vagoane de călători”. Valoarea totală estimată a contractului este cuprinsă între 1.305.590 și 17.550.992 de lei.

Procedura este împărțită în opt loturi, după cum urmează:

Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Timișoara

Valoarea estimată fară TVA: 166.660,00  – 2.007.060,00 lei

Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Arad și Post Revizie Vagoane Curtici

Valoarea estimată fară TVA: 157.220,00  – 1.939.140,00 lei

Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Caransebeș și Post revizie Vagoane Oravița

Valoarea estimată fară TVA: 53.320,00  – 653.780,00 lei

Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Simeria

Valoarea estimată fară TVA: 84.380,00  – 1.012.560,00 lei

Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Constanța, Post Revizie Vagoane Fetești și Revizia de Vagoane Mangalia

Valoarea estimată fară TVA: 329.250,00  – 5.499.052,00 lei

Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Iași

Valoarea estimată fară TVA: 338.440,00  – 4.168.500,00 lei

Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Buzău

Valoarea estimată fară TVA: 123.820,00  – 1.640.900,00 lei

Salubrizare vagoane de călători la Revizia de Vagoane Mărășești

Valoarea estimată fară TVA: 52.500,00  – 630.000,00 lei.

Condiții de participare la licitația pentru curățenie în vagoane

Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită o declarație pe propria răspundere referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice, conform Caietului de sarcini, de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea acordului cadru sectorial.

De asemenea, se cer certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu. Se va face dovada implementării unui sistem de management al mediului în conformitate cu SR EN ISO 14001, sau echivalent, pentru obiectul procedurii.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 20 martie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 20 iunie 2023.