CFR SA cumpără traverse pentru următorii patru ani, în valoare de 60 de milioane de euro

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA cumpără traverse în valoare de peste 60 de milioane de euro, care-i vor fi necesare în următorii patru ani.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat miercuri după-amiază anunțul de licitație ce are ca obiect ”Traverse din lemn impregnate pentru calea ferată – esență fag”. Valoarea totală estimată a contractului este de 309.120.000 de lei, echivalentul a peste 62 de milioane de euro.

Achiziţia de traverse de lemn pentru calea ferată este necesară asigurării bazei materiale în cadrul lucrărilor de întreținere/reparație a căii, lucrări efectuate în scopul menținerii acesteia în toleranțele instrucționale privind ecartamentul, poziția în plan/la nivel, stabilitatea, astfel încât circulaţia trenurilor să se desfășoare cu vitezele proiectate, se arată în anunț. Pentru asigurarea desfășurarii activității de întretinere și reparații curente a infrastructurii prin înlocuirea traverselor din lemn necorespunzătoare și a lucrărilor de întreținere cu înlocuirea la rând a elementelor suprastructurii căii, CNCF CFR SA își propune încheierea unui acord cadru de furnizare pe o perioadă de patru ani.

CFR SA cumpără traverse. Cantitățile minime și maxime

În urma analizării situației existente pe rețeaua feroviară în ceea ce privește starea tehnică a traverselor din lemn, pentru îndeplinirea criteriului de siguranță în circulația vehiculelor feroviare a rezultat necesitatea achiziționării unui număr de minimum 8.000 de bucăți/maximum 24.000 de bucăți anual (minimum 32.000/maximum 96.000 de bucăți pe ansamblul acordului cadru) de traverse normale din lemn impregnate și minimum 4.000 mc/maximum 16.000 mc anual (minimum 16.000/maximum 64.000 mc pe ansamblul acordului cadru) de traverse speciale din lemn impregnate (pentru aparatele de cale; pentru poduri; pentru cale largă lungime 2,80 m și pentru cale încălecată lungime 3,10 m).

La evaluarea ofertelor, prețul (componenta financiară) va conta în proporție de 85%, restul urmând a fi acordat pentru termenul de garanție. Conform caietului de sarcini garanția este de cinci ani. Acest termen devine minim, iar maximul va fi de șapte ani. Pentru ofertele cu termenul de garanție egal cu cinci ani se acordă zero puncte. Ofertele cu termenul de garanție mai mic de cinci ani vor fi declarate neconforme. Pentru ofertele cu o garanție mai mare de șapte ani se acordă punctajul maxim de 15 puncte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 20 februarie 2024, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 20 iunie 2024.