Regionala Galați a CFR SA vrea să resusciteze o locomotivă LDH fabricată la Faur în 1970

Regionala Galați a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA începe reparații la o locomotivă LDH fabricată la Faur în anul 1970.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparație tip RR la locomotiva LDH – 1250 CP nr. 111”. Valoarea totală estimată a contractului este de 1,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 300.000 de euro.

Locomotiva LDH nr.111, fabricată de SC ”Faur” București (fosta 23 August) este o locomotivă cu o putere de 1250 CP, utilizată la tractarea trenurilor formate din vagoane de transport marfă sau vagoane (trenuri) specializate, tip Sps, Robel specializate și/sau tractare de utilaje, mașini grele de cale la/de la șantierele de lucrări, pe toată raza SRCF Galați. Locomotiva a fost pusă în funcțiune în anul 1970, are o durată de serviciu de la punerea în funcțiune de 53 ani, care include și prelungirea de 5 ani de la ultima reparație majoră de tip RG (anul 2018), iar ultima revizie tip RT a fost efectuată în data de 31 iulie 2023.

Conform prevederilor OMT nr. 1484/2008, pentru menținerea în funcțiune și prelungirea cu încă cinci ani a duratei de viață a locomotivei LDH nr. 111, este necesară depunerea documentației la AFER în urma efectuării unei reparații majore (RR, RG, RK).

Condiții de participare la licitația pentru reparații la o locomotivă LDH fabricată la Faur

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită experiență similară. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani până la data limită de depunere a ofertei a prestat servicii de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală/cumulată de cel puțin 1,5 milioane de lei fără TVA la nivelul unui contract sau maximum patru contracte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 decembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 4 aprilie 2024.