Nicio firmă nu s-a arătat interesată de electrificarea Magistralei CFR 500, până la frontieră

Nicio firmă nu s-a arătat interesată de licitația lansată de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA pentru electrificarea Magistralei CFR 500, până la frontiera cu Ucraina.

La finele lunii octombrie, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce avea ca obiect ”Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești-Vicșani-Frontieră – Etapa 1, Electrificare”. Valoarea totală estimată a contractului era cuprinsă între 167.017.787,67 și 183.719.566,44 lei, după cum a scris atunci Club Feroviar.

Proiectul ”Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești-Vicșani-Frontieră” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT) și este propus pentru finanțare în perioada 2021 – 2030, conform Anexei 10.35 – ,,Surse de finanțare pentru infrastructura feroviară 2020 – 2030″. Linia de cale ferata Dărmănești-Vicșani-Frontieră face parte din rețeaua TEN-T și este o linie importantă a rețelei de cale ferată din România, ce preia traficul internaţional european de pe cele două coridoare centrale aflate pe teritoriul României. De asemenea, preia traficul feroviar internaţional de marfă și de călători dinspre Ucraina și face legătura cu Coridorul Rin-Dunăre (fostul Coridor IV) cu țările din sud-estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia) și țările din nord – estul Europei (Republica Moldova, Ucraina, Rusia).

După anul 1989 transportul de mărfuri a pierdut clienți importanți și categorii de materiale transportate în mod tradițional pe calea ferată, se arată în caietul de sarcini. Criza economică din ultimii ani a adus și mai multe scăderi. Întârzierile mari ale trenurilor de marfă, durata mare și incertă a transportului și costurile ridicate au dus la scăderi masive ale volumului de mărfuri transportate pe calea ferată. Transportul feroviar are o cotă de piață sub 40% pentru volumul mărfurilor transportate. Aceasta scădere a ponderii transportului feroviar se încadrează în tendința existenta la nivelul Uniunii Europene, unde volumele de marfă, transportate pe cale rutieră, au fost de aproximativ cinci ori mai mari decât cele înregistrate de transportul feroviar.

Licitația pentru electrificarea Magistralei CFR 500, anulată

Lucrarea este amplasată în nord-estul țării pe teritoriul administrativ al județului Suceava și este situată în intravilanul și extravilanul următoarelor unități administrativ-teritoriale: UAT Dărmănești, UAT Grănicești, UAT Milișăuți, UAT Satu Mare, UAT Dornești, UAT Frătăuții Noi, UAT Mușenița. Linia de cale ferată Dărmănești-Vicșani-Frontieră face parte din Magistrala 500 București Nord-Dărmănești-Vicșani Frontieră.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost data de 27 decembrie 2023, ora 15:00. Potrivit anunțului din SEAP, ”această procedură a fost anulată automat deoarece la data limită de depunere a ofertelor nici unul din ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară/sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici, după caz”.