Primăria Capitalei caută consultanți pentru Prelungirea Ghencea și alte două loturi de tramvai

Primăria Municipiului București caută consultanți pentru Prelungirea Ghencea și alte două loturi de modernizare a liniilor de tramvai. Contractul de lucrări pentru Prelungirea Ghencea, inclusiv linia de tramvai, a fost atribuit recent de Municipalitate.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat luni după-amiază anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor (rest de executat) aferente obiectivului de investiții <Penetrație Prelungirea Ghencea – Domneşti și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Braşov și Terminal Tramvai 41>”.

Valoarea totală estimată a contractului ce se vrea a fi încheiat este de 6.171.341,82 lei, echivalentul a aproximativ 1,24 milioane de euro. Durata prestării serviciilor va fi de maximum 88 de luni, începând cu data emiterii Ordinului de începere a activităților și se va întinde pe toata durata execuției lucrărilor, plus perioada de garanție.

Pentru participarea la procedură, operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii trei ani împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, menționat în anunțul de participare, au prestat și dus la bun sfârșit servicii relevante/similare de complexitate comparabilă cu obiectul contractului de achiziție publică, realizate la nivelul a cel puțin un contract, sau a cel mult trei contracte în valoare cumulată de minimum șase milioane de lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 18 iunie 2024, ora 15:00. Ofertele trebuie să fie valabile până pe 18 februarie 2025.

Contractul pentru continuarea lucrărilor a fost atribuit

La finele lunii aprilie, Municipalitatea a atribuit contractul pentru linia de tramvai de pe Prelungirea Ghencea, după cum a scris la vremea respectivă Club Feroviar.

Atribuirea s-a făcut către asocierea Bog’Art (lider) – Concelex, care, de altfel, a depus și singura ofertă la licitația lansată pe 11 decembrie 2023 de Municipalitate. Licitația avea titlul ”Servicii de proiectare (actualizare Proiect tehnic), asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție (rest de executat) pentru obiectivul de investiții <Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgirea Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41>”. Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de 28 de luni, era de 336.449.590 de lei, echivalentul a 67,5 milioane de euro.

Obiectul contractului constă în realizarea tronsoanelor III, IV, V și VI din arteră, precum și a unor lucrări din tronsoanele I și II (Terminal 41, intersecția strada Brașov și lucrări aferente căii de rulare a tramvaiului și lucrări conexe acestora). Obiectivul de investiții a fost împărțit în tronsoane, astfel: Tronson I – terminal tramvai 41 – Str. Brașov (km 0+000 – km 1+035); Tronson II – Str. Brașov – Str. Râul Doamnei (km 1+035 – km 1+700); Tronson III – Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului (km 1+700 – km 2+650); Tronson IV – Str. Valea Oltului – Str. Mărăcineni (km 2+650 – km 4+200); Tronson V – obiect lucrări Park&Ride și bazine de retenție; Tronson VI – lucrări de tramvai km 0+000-km 6+120.

Fișa investiției pentru șantierul Prelungirea Ghencea menționează realizarea a 5.900 de metri cale dublă de tramvai, 260 de metri linie simplă și 20 de refugii, adică zece stații de tramvai de la intersecția cu linia tramvaiului 41 și până la ieșirea din municipiul București. Până acum, lucrările au fost realizate de Trustul de Clădiri Metropolitane, companie subordonată Primăriei Capitalei.

Se caută consultanți pentru alte două loturi

Primăria Capitalei caută consultanți și pentru alte două loturi de linie de tramvai ce vor intra în modernizare. Astfel, în SEAP a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții de reabilitare sistem rutier Obiect 2 – Reabilitare sis rutier pe Bdul Pache Protopopescu și Str. Traian Obiect 13 – Reabilitare sis rutier pe Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Traian Obiect 15 – Reabilitare sis rutier pe Strada Dristorului între B-dul Camil Ressu și Strada Baba Novac”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 1.898.060,12 lei, echivalentul a aproximativ 380.000 de euro. Durata prestării serviciilor este de 198 de luni, calculată de la data emiterii ordinului de începere al activităților, astfel: perioda de realizare a proiectului tehnic: șase luni; perioada de execuție a lucrărilor: 12 luni; perioada de garanția a lucrărilor și notificare a defectelor: 180 de luni.

Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani împliniţi la data termenului limită de depunere a ofertelor, menţionat în anunţul de participare, au prestat şi dus la bun sfârşit, servicii relevante/similare cu cele ce fac obiectul contractului de achiziție publică, sau superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului, realizate la nivelul a cel puțin un contract, sau a cel mult trei contracte în valoare cumulată de minimum 1,5 milioane de lei fără TVA.

Ofertele trebuie depuse până pe 6 iunie 2024, ora 15:00, și trebuie să rămână valabile până pe 6 februarie 2025. Pentru contractele de construcție propriu-zisă au fost depuse ofertele și se așteaptă evaluarea lor.