Primăria Capitalei caută firmă pentru supervizarea lucrărilor la liniile de tramvai

Primăria Municipiului București caută firmă pentru supervizarea lucrărilor la liniile de tramvai care vor intra în proces de modernizare.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții de reabilitare sistem rutier”. Valoarea totală estimată a contractului este de 24.135.556,84 lei, echivalentul a aproximativ 4,85 milioane de euro.

Supervizarea lucrărilor la liniile de tramvai, pe 13 loturi

Procedura de achiziție este împărțită în 13 loturi, după cum urmează:

Lot 1 “Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bdul 1 Decembrie 1918, Bdul Basarabia, Calea Călărașilor, Bdul Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan”

Valoarea estimată fără TVA: 11.461.442,18 lei

Lot 2 Reabilitare sistem rutier Obiect 2 – Reab sistem rutier Bdul Pache Protopopescu și Str. Traian Obiect 13 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Traian Obiect 15 – Reabilitare sistem rutier pe Strada Dristorului între B-dul CamilRessu și Strada Baba Novac

Valoarea estimată fără TVA: 1.898.060,12 lei

Lot 4 – Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfântul Constantin, Strada Ionel Perlea, Strada Grigore Cobălcescu și traseul de pe B-dul Ion Mihalache, Calea Griviței, B-dul Bucureștii Noi, B-dul Gloriei inclusiv cap terminal Strada Piatra Morii

Valoarea estimată fără TVA: 2.278.086,12 lei

Lot 5 – Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului

Valoarea estimată fără TVA: 1.183.290,20 lei

Lot 6 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevadul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor

Valoarea estimată fără TVA: 1.790.492,98 lei

Lot 7 – Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și B-dul Dinicu Golescu

Valoarea estimată fără TVA: 430.179,32 lei

Lot 8 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Mărășești între Bulevardul Dimitrie Cantemir și Strada 11 Iunie

Valoarea estimată fără TVA: 455.917,72 lei

Lot 9 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chișinău

Valoarea estimată fără TVA: 518.898,90 lei

Lot 10 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersecția cu B-dul 1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica

Valoarea estimată fără TVA: 803.037,76 lei

Lot 11 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet

Valoarea estimată fără TVA: 1.332.512,82 lei

Lot 12 – Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul Gării Obor, B-dul Ferdinand I (între Gara Obor și Șoseaua Pantelimon), Șoseaua Pantelimon, Strada Baicului

Valoarea estimată fără TVA: 850.468,78 lei

Lot 14 – Modernizare linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu

Valoarea estimată fără TVA: 241.294,36 lei

Lot 16 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Timișoara între Str. Valea Cascadelor și terminal CET Vest

Valoarea estimată fără TVA: 891.875,58 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 21 decembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 21 august 2024.